آموزش کامل سامانه سما لایو دانشجویان گرامی به منظور ورود به این سامانه باید وارد سایت samalive.ir شوند. ...

آموزش کامل سامانه سما لایو دانشجویان گرامی به منظور ورود به این سامانه باید وارد سایت samalive.ir شوند. ...

اطلاعیه پژوهشی ...

دانشجويان گرامي خواهشمند است براي انتخاب واحد ، ابتدا نسبت به پرداخت مبالغ علي الحساب ...