• فراخوان جشن فارغ‌التحصیلی

    فراخوان جشن فارغ‌التحصیلی ...

  • تجلیل از مدافعین حرم دانشجو و استاد توسط جمعی از مسولین موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دامون ...

  • موسسه آموزش عالی دامون ...

  • قهرمان کشتی ساحلی جهان

    تقدیر از قهرمان جهان و دانشجوی نخبه سهیل پرسته توسط مدیران دانشگاه دامون ...

  • ۱۳ آبان

    حضور پرشور و نشاط دانشجویان  موسسه آموزش علی دامون در راه پیمایی ۱۳ آبان ...

اطلاعیه پژوهشی ...

نوروز و عطر گل بازگشت چلچله ها. نوروز و خانه مادر بزرگ و عیدی لای ...

” باسمه تعالی ”   قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی * وام شهـریـه صنـدوق رفـاه ...