• نوروز و عطر گل بازگشت چلچله ها. نوروز و خانه مادر بزرگ و عیدی لای قرآن.نوروز و شوق لباسهای نو . نوروز یاد عزیزان سفر کرده. نوروز و هدیه های بهشتی خدا. نوروزتان پیروز . روابط ...

  • تجلیل از مدافعین حرم دانشجو و استاد توسط جمعی از مسولین موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دامون ...

  • موسسه آموزش عالی دامون ...

  • قهرمان کشتی ساحلی جهان

    تقدیر از قهرمان جهان و دانشجوی نخبه سهیل پرسته توسط مدیران دانشگاه دامون ...

  • ۱۳ آبان

    حضور پرشور و نشاط دانشجویان  موسسه آموزش علی دامون در راه پیمایی ۱۳ آبان ...

💥💥💥قابل توجه دانشجویان محترم💥💥💥 پورتال دانشجویی صندوق رفاه جهت ثبت درخواست  وام شهریه نیمسال دوم  ...

اطلاعیه پژوهشی ...

نوروز و عطر گل بازگشت چلچله ها. نوروز و خانه مادر بزرگ و عیدی لای ...

💥💥💥قابل توجه دانشجویان محترم💥💥💥 پورتال دانشجویی صندوق رفاه جهت ثبت درخواست  وام شهریه نیمسال دوم  ...