مشاوره الکترونیکی

مرکز مشاوره الکترونیک موسسه راه اندازی گردید

دانشجویان محترم می توانند از کانال موسسه به آدرس   https://t.me/moshavr_Damoon استفاده نمایند و یا از طریق شماره تلگرامی  09114366776 با ما در ارتباط باشند.