تاریخچه

تاریخچه

موسسه آموزش عالی دامون از سال ۱۳۹۰ با پذیرش دانشجو در سه رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی نا پیوسته فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود.

ودر سال ۱۳۹۱ ضمن ایجاد زیرساخت های لازم توانست از دفتر گسترش آموزش عالی، مجوز تعدادی از رشته های کاربردی را اخذ نماید.

موسسه آموزش عالی دامون در حال حاضر در ۱۸ رشته (کاردانی – کارشناسی) بیش از ۸۵۰ نفر دانشجو دارد و در سال جاری در رشته

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی پذیرش دانشجو خواهد داشت.