مسوول دایره امتحانات

شعیب رضایتی کیشه‌خاله


دانشجویان محترم زمان امتحانات به نکات ذیل توجه لازم را داشته باشند.

۱- ۱۵ دقیقه قبل از شروع امتحانات در جلسه امتحان حاضر باشید .

۲ – از آوردن هرگونه وسایل اضافی اعم از جزوه ، کیف ، کتاب و تلفن همراه و ….. به سالن امتحانات خودداری نمایید .

۳- داشتن هرگونه برگه اضافی غیر از پاسخنامه و کارت آزمون در جلسه امتحان تخلف محسوب شده و با دانشجوی خاطی طبق مقررات برخورد خواهد شد.

*۴- همراه داشتن کارت آزمون تایید شده توسط اداره مالی و آموزش الزامی است .

۵- غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد.

۶-تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات امتحان بعهده شورای آموزشی است .

۷- دانشجو مکلف است مستندات غیبت موجه در جلسه امتحان را حداکثر تا ۴۸ ساعت از موعد امتحان به اداره امتحانات ارائه نماید.

۸- از هرگونه کف نویسی ، پانویسی و….. و روشن بودن تلفن همراه بپرهیزید در صورت مشاهده برخورد جدی خواهد شد.

۹- هیچ دانشجویی در حین امتحان حق خروج و بازگشت به جلسه امتحان را ندارد .

۱۰- کلیه دانشجویان موظفند طبق شماره صندلی که اداره امتحانات مشخص کرده است سرجای خودشان بنشینند، در صورت مشاهده خلاف موارد فوق برخورد خواهد شد.

*۱۱- از گفتگو با همدیگر، ایجاد اختلال در نظم جلسه و هرگونه برخورد نادرست با مراقبین و رابطین امتحانات بپرهیزید ، در صورت مشاهده ضمن معرفی به شورای انضباطی دانشگاه از امتحان بعدی نیز محروم خواهید شد .

۱۲- پس از شروع هر امتحان دانشجویی که تاخیر دارد در صورتی می تواند در جلسه امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی جلسه امتحان را ترک نکرده باشد. در هرصورت میزان تاخیر نباید بیش از ۱۵ دقیقه باشد اداره امتحانات هیچگونه مسئولیتی جهت ارائه وقت بیشتر به این قبیل افراد ندارد.

 

 

باآرزوی موفقیت برای شما