معاون امور فرهنگی

حجة الاسلام حاج اسماعیل یوسفی

تحصیلات : حوزوی