پرداخت فیشهای فارغ التحصیلی

جهت پرداخت آنلاین به شکل زیر عمل کنید :

وارد سایت دانشگاه گیلان شوید  به آدرس زیر مراجعه نمایید

www.guilan.ac.ir

از منوی سمت چپ بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید

در کادر اول موضوع پرداخت : حوزه معاونت آموزشی را انتخاب کنید.

در کادر دوم آیتم پرداخت : یکبار گزینه پاسخ به تا ییدیه تحصیلی را انتخاب کنید و بار دیگر گزینه هزینه دانشنامه غیرانتفاعی را انتخاب کنید.

تذکر مهم : حتما  پس از هر پرداخت پرینت گرفته و پرینت پرداخت را به اداره فارغ التحصیلان تحویل نمایید

جهت پرداخت هزینه گواهی موقت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۸۴۶۰۹۸۸۲۸ بانک تجارت موسسه دامون واریز نمایید.

 

یا

به انتشارات دامون مراجعه نمایید