مسابقات سازه ماکارونی سال ۹۵

مسابقات سازه ماکارونی سال ۹۵

- درگالری

 

دومین دوره مسابقات سازه ماکارونی در موسسه آموزش عالی دامون فومن با حضور صدا و سیما استان گیلان

درباره نویسنده