اطلاعیه درخواست وام دانشجویی

اطلاعیه درخواست وام دانشجویی

- دراطلاعیه های مالی

” باسمه تعالی ”

 

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی * وام شهـریـه صنـدوق رفـاه دانشجـویـان *در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶  :

 

ثبت درخواست وام از طریق پـورتال دانشجـویـی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

 

از امروز  ۱۳  شهریور   ۹۶   فعال گردید

 

مرورگر Internet Explorer …    پرتال صندوق رفاه دانشجویان   :      www.bp.swf.ir    

 

دانشجویان عزیز با توجه به اطلاعیه مراحل دریافت وام شهریه غیرانتفاعی صندوق رفاه دانشجویان

می توانند درخواست های تکمیل شده خود را به واحد صندق رفاه موسسه تحویل نمایند  .

درباره نویسنده