قهرمان کشتی ساحلی جهان

قهرمان کشتی ساحلی جهان

photo_2017-12-09_12-46-30 photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۱_۱۷-۳۷-۴۴ photo_2017-10-18_04-50-08 IMG_20171019_032038 IMG_20171019_031904 photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۱_۱۷-۳۷-۴۴

تقدیر از قهرمان جهان و دانشجوی نخبه سهیل پرسته توسط مدیران دانشگاه دامون

درباره نویسنده