پیروزی تیم شطرنج دانشگاه دامون

پیروزی تیم شطرنج دانشگاه دامون

- دراطلاعیه های فرهنگی

‍ پیروزی قاطع  تیم شطرنج دانشگاه دامون درهفته پنجم لیگ دسته ۲ استان
روابط عمومی موسسه آموزش عالی دامونd