هفته ششم لیگ دسته دو استان، برد ۳٫۵ بر ۰٫۵ موسسه آموزش عالی دامون برابر تیم پندار نو

هفته ششم لیگ دسته دو استان، برد ۳٫۵ بر ۰٫۵ موسسه آموزش عالی دامون برابر تیم پندار نو

photo_2017-12-23_08-58-20 photo_2017-12-23_08-58-26 photo_2017-12-23_08-58-39 photo_2017-12-23_08-58-46

درباره نویسنده