- دراسلایدر, اطلاعیه های فرهنگی

تجلیل از مدافعین حرم دانشجو و استاد توسط جمعی از مسولین موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دامون