اطلاعیه مهم آموزشی -دانشجویان ورودی ۹۵۲ و پس از آن

اطلاعیه مهم آموزشی -دانشجویان ورودی ۹۵۲ و پس از آن

- دراخبار, اطلاعیه های آموزشی, خبر فوری

کلیه دانشجویان ورودی ۹۵۲ و پس از آن در مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته موظف به گذراندن درس کارآفرینی می باشند.

 

کلیه دانشجویان ورودی ۹۵۲ و پس از آن در مقطع کاردانی موظف به گذراندن درس مدیریت بحران می باشند.