نحوه پرداخت شهریه انصراف / انتقال

نحوه پرداخت شهریه انصراف / انتقال

- دراخبار, اطلاعیه های آموزشی
ماده۴) : دانشجوی انتقالی یا دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی اعم از ثابت و متغییر ( در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا سقف ۱۶ واحد نظری و مقطع کارشناسی ارشد تا سقف ۸ واحد نظری را به موسسه مبدا پرداخت کند

 

تبصره —   چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نام نویسی و قبل از شروع کلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید: شهریه پرداختی آن نیمسال به عنوان هزینه انصراف محسوب می شود .

 

ماده۵) : در مورد دانشجویانی که بر اثر برنامه تکمیل ظرفیت جا به جا می شوند چنانچه سازمان سنجش آموزش کشور اسامی حائزین شرایط را حداکثر یک ماه بعد از شروع کلاس اعلام نماید، موسسه مبدا مکلف است شهریه متغییر دانشجوی مشمول جابه جایی را مسترد کند در غیر اینصورت در درخواست باز پرداخت از سوی دانشجو پذیرفته نیست .