قهرمان کشتی ساحلی جهان

قهرمان کشتی ساحلی جهان

- دراطلاعیه های فرهنگی, گالری

photo_2017-12-09_12-46-30 photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۱_۱۷-۳۷-۴۴ photo_2017-10-18_04-50-08 IMG_20171019_032038 IMG_20171019_031904 photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۱_۱۷-۳۷-۴۴

دانشجوی عزیز جناب آقای سهیل پرسته کسب سهمیه انتخابی تیم ملی را به شما تبریک می گوییم

قهرمان کشتی ساحلی جهان