امتحان تربیت بدنی یک و دو

امتحان تربیت بدنی یک و دو

اطلاعیه امتحان تربیت بدنی (عملی)

آقایان روز سه شنبه ۹۷/۱۰/۰۴

ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳:۰۰

خانم ها روز سه شنبه ۹۷/۱۰/۱۰

ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳:۰۰

مکان : ورزشگاه ۹ دی فومن

درباره نویسنده