اطلاعیه انتخاب واحد (حذف و اضافه)

اطلاعیه انتخاب واحد (حذف و اضافه)

کلیه دانشجویانی که به هر دلیلی موفق به انتخاب واحد نشدند در زمان حذف و اضافه از تاریخ ۹۷/۱۲/۴  لغایت ۹۷/۱۲/۱۰ می توانند انتخاب واحد نمایند .

معاونت آموزشی

درباره نویسنده