امتحان تربیت بدنی

امتحان تربیت بدنی

- دراخبار, اطلاعیه های آموزشی, خبر فوری

برگزاری امتحان تربیت‌بدنی

قابل توجه دانشجویان محترم

امتحان درس تربیت‌بدنی ۱ و ۲ (آقایان و بانوان) در مورخه ۹۸/۰۳/۰۲ در سالن‌های مشخص شده برگزار می شود

آقایان (سالن حجاب)

بانوان (سالن جامعه یاوری)

قابل ذکر می‌باشد این امتحان در ساعت مشخص شده کلاسی انجام می‌پذیرد

درباره نویسنده