تغییر زمان کاری موسسه در ایام تابستان۹۸

تغییر زمان کاری موسسه در ایام تابستان۹۸

- دراخبار

تغییر زمان کاری موسسه در ایام تابستان ۹۸

به اطلاع کلیه دانشجویان موسسه می رساند این موسسه تا پایان مرداد ماه جهت انجام امور دانشجویی فقط در روزهای زوج (شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ) باز و روزهای فرد تعطیل می باشد.