شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را به تمام مردم جبهه مقاومت تبریک و تسلیت عرض میداریم.

شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را به تمام مردم جبهه مقاومت تبریک و تسلیت عرض میداریم.

- دراسلایدر

سردار سلیمانی