دستورالعمل رعایت الزامات بهداشتی در ایام امتحانات

دستورالعمل رعایت الزامات بهداشتی در ایام امتحانات

- دراخبار, اسلایدر

کرونا2

 

 

🛑دانشجویان گرامی با توجه به دستورالعمل صادره از سوی وزارت بهداشت و وزارت علوم در خصوص برگزاری امتحانات حضوری در ایام کرونا،خواهشمند است موارد ذیل را رعایت فرمایید؛

۱️⃣ کلیه دانشجویان موظفند با مراجعه به سایت غربالگری و خود اظهاری وزارت بهداشت به آدرس https://salamat.gov.ir/ نسبت به تکمیل فرم پرسشنامه اقدام و صفحه نتیجه ارزیابی را پرینت نموده، پس از امضاء در اولین مراجعه به دانشگاه تحویل واحد آموزش دهند.در غیر اینصورت از امتحان دانشجو ممانعت بعمل خواهد آمد.

۲️⃣کلیه دانشجویان و عوامل آزمون موظف به استفاده از ماسک و دستکش در زمان برگزاری امتحانات و سایر مراجعات به دانشگاه هستند.بدیهی است در غیر اینصورت از ورود دانشجو به حوزه امتحانات جلوگیری بعمل می آید.

۳️⃣از تجمع قبل،حین و پس از آزمون در محیط دانشگاه اکیداً اجتناب گردد.

۴️⃣از ریختن هرگونه زباله علی الخصوص ماسک و دستکش مصرف شده در محیط دانشگاه جداً خودداری فرمایید

۵️⃣چنانچه علائم بیماری را در خود مشاهده می نمایید از حضور در جلسه امتحان خودداری فرمایید ضمن اینکه از ورود افراد مشکوک به بیماری پس از تب سنجی و … ممانعت بعمل می آید و فرد مذکور به اداره بهداشت شهرستان معرفی می گردد.

۶️⃣علی رغم گندزدایی و ضدعفونی کردن محیط دانشگاه قبل و پس از امتحانات،مواد ضدعفونی کننده شخصی مانند پد الکلی و … به همراه داشته باشید.

۷️⃣از هرگونه تماس با محیط و اشیاء حتی الامکان خودداری شود.
با آرزوی سلامتی و تندرستی برای کلیه دانشجویان لطفا کلیه موارد فوق را رعایت نمایید

درباره نویسنده