سی وپنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان

سی وپنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان

- دراطلاعیه های فرهنگی

سی وپنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان

 

 پیرو ابلاغ آئین نامه سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن وعترت دانشجویان، با عنایت به شرایط پیش آمده و لزوم تجمیع مرحله دانشگاهی و استانی جشنواره قرآن و عترت،  تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهترآزمون بخش معارفی و رشته های حفظ از بخش آوائی براساس دستورالعمل اجرائی ذیل می باشد :

 ۱. آزمون به صورت مجازی برگزار میشود و دانشجویان فرصت دارند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰  الی ۱۳۹۹/۰۳/۲۰  با مراجعه به نشانی الکترونیکی Quranst.pnu.ac.ir نسبت به ثبت نام و دریافت نام کاربری اقدام نمایند.

۲. سامانه مذکور صرفاً در بازه زمانی یادشده فعال میباشد و ایجاد دسترسی در خارج از زمان مذکور غیرممکن بوده و مسئولیت عدم ثبت نام در تاریخ مزبور صرفاً بر عهده دانشجو
میباشد.

۳. دانشجویان به هنگام ثبت نام در قسمت انتخاب نام استان و شهر، استان و شهر محل
تحصیل خود و در قسمت انتخاب مرکز، نام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را انتخاب نماید.

۴. با توجه به برگزاری آزمون در روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ دانشجویان می توانند از ساعت ۱۴-۸ همان روز با نام کاربری که هنگام ثبت نام دریافت نموده اند، وارد سامانه شده و در آزمون مربوط به خودشان شرکت کنند.

(نکته: هر دانشجو صرفاً حق شرکت در یک رشته را خواهد داشت.)

۵. در این آزمون نمره منفی لحاظ می شود.

۶. در صورتیکه پذیرفته شدگان این مرحله در هر رشته آزمونی بیش از ظرفیت مجاز برای
حضور در مرحله سراسری جشنواره باشند، نامبردگان به عنوان راه یافته نهایی به مرحله
سراسری محسوب نشده، و ارزیابی مجدد انجام خواهد شد که نحوه آن متعاقبا اعلام می
گردد.

واحد فرهنگی موسسه آموزش عالی دامون