۲۸ آبان, ۱۳۹۶
خبر فوری

خبر فوری

%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-min
اخبار اطلاعیه های آموزشی خبر فوری

ضمن عرض تبریک به کلیه ‍پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی دامون به اطلاع می رساند، مهلت ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان از روز ...
%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-min
اخبار اطلاعیه های آموزشی خبر فوری

نوع مقاله نمره ترویجی،علمی و پژوهشی ۲ کنفرانس و همایش های بین المللی ۱,۷۵ کنفرانس و همایش های ملی و استانی ۱,۵ کنفرانس و همایش های منطقه ای ...
Untitled-1-min
اخبار اطلاعیه های آموزشی خبر فوری

اطلاعیه مهم کلیه دانشجویان جدیدالورود و همچنین دانشجویان ترم آخر کاردانی که متقاضی ورود به مقطع کارشناسی در نیمسال بهمن ۹۵ می باشند، جهت برطرف نمودن نواقص پرونده ...