۱۰ خرداد, ۱۳۹۹
اخبار

اخبار

دانشجویان محترم در صورت تمایل استفاده از خدمات استعدادهای درخشان ثبت نام ارشد تا تاریخ ۹۸/۵/۲۳به سایت سازمان سنجش مراجعه فرمایید. ...

تغییر زمان کاری موسسه در ایام تابستان ۹۸ به اطلاع کلیه دانشجویان موسسه می رساند این موسسه تا پایان مرداد ماه جهت انجام امور دانشجویی فقط در روزهای ...