۵ آبان, ۱۳۹۹
اطلاعیه های پژوهشی

اطلاعیه های پژوهشی

idea-200399
اسلایدر اطلاعیه های پژوهشی اطلاعیه های فرهنگی

  در راستای شناسایی، توانمندسازی و تجاری‌سازی ایده‌های برگزیده ملی و تقدیر از دستاوردها و فعالیت‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، دومین جشنواره ملی ایده‌شو بهشتی به صورت ...
سسسسس-min
اطلاعیه های پژوهشی

اطلاعیه پژوهشی ...